Yüzme havuzları tesislerinin su hazırlanması ve dezenfekte edilmesi için gerekli ekipmanların güvenli işletme şartlarının sağlanabilmesi yönünden sürekli bakımının yapılıp devamlı çalışır halde tutulması gerekmektedir. Bu tür işlemler için uzman bir kuruluşla bir sözleşme yapılması gerekebilir. Su hazırlama tesisindeki çalışmalar senelik olarak yapılır. Bunun için işletmenin  durdurulması  gerekmektedir. Diğer işlerin yanı sıra, havuz bakımı çalışmalarında aşağıda verilen hususlara dikkat edilmelidir;

–          Üst boşaltma kapağı açılarak metoda uygun şekilde filtre ters yıkamasının kontrolü,

–          Filtre dolgusunun kontrolü, gereğinde (miktar ve konumu) filtrenin boşaltma planına göre tekrar doldurulması,

–          Ön filtrede sürekli elemanlarının sökülmesi ve temizliği,

–          Tüm makinelerin ve cihazların bakımı (pompalar, kompresör ısı değiştiriciler) ve imalatçı bilgilerine göre armatürlerin bakımı,

–          İşletme fonksiyonlarının, devre elemanlarının ve güvenlik tertibatının testlerinin yapılması,

–          Tesis malzemelerinin üzerindeki aşınma ve korozyon etkilerinin kontrolü,

–          Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj tertibatları ile ölçü, ayar ve kayıt tertibatlarının çalışma kontroller her yarı yılda bir yapımı,

–          Klorlama tesisinin emniyet tertibatının kontrolü,

–          Kimyasal dozaj tertibatının, özellikle kimyasal dozajın verildiği bağlantı yerlerinin sökülmesi ve temizlenmesi,

–          Ölçü, ayarı ve kayıt tertibatının ve bunlarla ilgili elektrik bağlantılarının kontrolü,

–          Topraklama ve elektrik kaçak korumasının denetlenmesi,

–          Diğer güvenlik bilgileri, ilk yardım eğitimi ve bilgilerin kontrolü.